Vanliga frågor


Vanliga begrepp
inom kundaliniyogan

Kriya
Ordet kriya betyder medveten handling. I kundaliniyogan är en kriya en bestämd sekvens av övningar som tillsammans ger en specifik effekt.

Mantra
”Man” betyder sinne och ”Trang” betyder våg eller projektion. Mantra är den kreativa projektionen av sinnet genom ljud. Mantran förändrar sinnets mönster och hjärnans kemi genom vibrationerna som finns i ljudströmmen och genom att tungan berör olika punkter i gommen. Mantran höjer resp. förändrar medvetenheten genom vibrationerna, deras betydelser och den rytmiska repetitionen.

Mudra
En mudra är en handställning som påverkar ditt energiflöde och din inre kemi i hjärnan.

Sadhana
Sadhana betyder dagligt andligt utövande. Sadhana kan utövas ensam eller i grupp.

Ishnaan
Den kalla duschen är en form av hydroterapi och kallas Ishnaan. Det kalla vattnet stimulerar blodet i de inre organen. Blodet rusar ut till kapillärerna i vårt yttersta hudlager. Detta renar och aktiverar körtelsystemet och ger oss styrka att möta de utmaningar vi står inför.

Kundalini
Kundalini är en urkraft som vi alla har vilande inom oss.  Kundalini är medvetenhetens energi. Kundaliniyoga handlar om att gradvis väcka vår medvetenhet så att vi får tillgång till hela vår fantastiska potential. Ordet kundalini är sanskrit och betyder ihoprullad. Ur ett yogiskt filosofiskt perspektiv säger vi att denna vilande potential ligger ihoprullad längst ner i ryggraden.

Frågor & Svar

Varför uppmuntras det att yoga och meditera så tidigt på morgonen?
Under gryningstimmarna mellan kl. 04 och 07 är det elektromagnetiska fältet runt jorden gynnsammast för meditation och yoga. Detta på grund av solstrålarnas vinkel mot jorden. En fördel för tidigt praktiserande är att sinnet och världen runt omkring inte har vaknat än och att ditt motstånd och distraktion därmed är mindre.

Varför vilar vi efter varje yogapass?
I vilan går vi in i en avslappnings- och integreringsfas där vi bygger upp nya kunskaper och färdigheter. Alla effekter av yogapasset integreras i din kropp och ditt sinne. Nervsystemet stärks och utveckling sker.

Är meditationen i en yogaklass viktig eller kan man hoppa över den?
Meditationen är en mycket viktig del av kundaliniyogaklassen. Den ger dig full effekt av yogaklassen. Yogapasset är förberedelsen för meditationen.

Varför äter yogisar vegetarisk mat?
En vegetarisk kosthållning ingår i en av kundaliniyogans grundpelare ”Ahimsa” som handlar om att inte skada någon och leva hållbart.

Varför tonar vi in och ut?
Mantrat vi tonar in med ”Ong Namo Guru Dev Namo” betyder ”jag bugar för den allomfattande visdomen, jag bugar för visdomen inom mig” och skapar en medvetenhet och ödmjukhet inför vårt lärande. Vi kopplar upp oss mot den Gyllene Länken (Golden Chain) som utgörs av alla lärare som har gått före oss i kundaliniyogatraditionen.

Vi tonar ut med mantrat ”Sat Nam” som betyder ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”.

Varför är vi barfota när vi yogar?
I fötterna slutar många energibanor som går genom hela kroppen. Genom den direkta kontakten mot underlaget stimululerar vi vårt energisystem.

Nakna fötter hjälper till att maximera utbytet av sol- och jordenergin samt att rena och vitalisera.

Var kan jag hitta en kundaliniyogalärare där jag bor? 
Det hittar du under rubriken ”Sök lärare”.

Vad ska jag ha på mig när jag kommer för att utöva kundaliniyoga?
Kundaliniyoga utövas i bekväma, följsamma och gärna löst sittande kläder, så att du har full rörelsefrihet. Använd gärna naturmaterial samt vita kläder som stärker din neutralitet och din aura.

Vad är kundaliniyoga?
Kundaliniyoga är en av de äldsta yogaformerna och stärker och balanserar alla delar av dig t ex nervsystemet, musklerna, andningsapparaten och ditt hormonsystem samt syftar till att utveckla ditt högre medvetande.

Vad skiljer kundaliniyoga från andra yogaformer?
Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga där en klass alltid innehåller ett yogapass (kriya) med inledande uppvärmning, vila och en avslutande meditation. Centrala delar i kundaliniyogan är medveten andning, ögonfokus, handställningar, positioner eller rörelser och mantran.

Kriyorna och meditationerna lärs ut precis som Yogi Bhajan har lärt ut dem, ordningsföljden och längden är bestämd. Alla människor kan utöva kundaliniyoga efter sin förmåga.

Vad är en kundaliniresning?
Under en så kallad kundaliniresning menar yogisk filosofi att kundalinienergin som vanligtvis ligger ihoprullad längst ner i ryggraden reser sig och genomströmmar vårt energisystem. I kundaliniyogan väcker vi denna energi stillsamt och gradvis för att på så sätt få tillgång till vår fulla potential.

Kan jag göra kundaliniyoga om jag är gravid?
Ja, du kan utöva kundaliniyoga om du är gravid fram till och med 120:e dagen, efter det rekommenderas gravidyoga. Det finns speciella kundaliniyogakurser för gravida eller så anpassar din lärare övningarna för dig.

Kan barn praktisera kundaliniyoga? 
För att vara med på ett vanligt kundaliniyogapass ska barnet vara något större, ca 12-14 år gammalt. För mindre barn finns det speciella yogaklasser som är barnanpassade.

Jag har aldrig praktiserat kundaliniyoga förut, kan jag ändå komma och vara med på en klass?
Absolut! Alla kan vara med. Säg till läraren och lyssna till din kropp.

Vilka kvalifikationer har en kundaliniyogalärare?
En KRI-certifierad kundaliniyogalärare har gått minst 220 timmars lärarutbildning i att leda kundaliniyogapass och meditationer.

Hur vet jag att min kundaliniyogalärare är en kvalificerad KY-lärare?
Hen ska ha ett certifikat från KRI – Kundalini Reseach Institut.
Alla kundaliniyogalärare som du hittar på SKY:s hemsida är certifierade enligt KRI.

Varför bär många kundaliniyogalärare vita kläder?
Enligt Yogi Bhajan expanderar vita kläder vår aura eller elektromagnetiska fält. En stark aura ger oss en stark och stadig identitet och utstrålning, och negativa influenser filtreras automatiskt bort.

Varför bär en del kundaliniyogalärare turban?
Turbanen hjälper till att hålla fokus och närvaro genom att skapa ett lätt tryck mot huvudet.

Vad betyder vissa mantra? Och varför sjunger man inte på svenska?
De flesta mantran och deras betydelse finns med på Spirit Voyages Mantrapedia >>

Mantran är speciella ljudkombinationer som har exakta effekter. De flesta mantran i kundaliniyogan är på språket Gurmukhi. Det finns även mantra på sanskrit, engelska och andra språk.

Vad är skillnaden mellan kundaliniyoga och medicinsk yoga?
Medicinsk yoga har kundaliniyogan som sin grund och har utvecklats därifrån. Den är anpassad för personer med olika sjukdomstillstånd och består av valda delar från kundaliniyogan.

Varför är det bra att yoga och meditera?
Yoga och meditation höjer medvetenheten, skapar lugn och avslappning och ger oss människor praktiska och enkla verktyg att hantera vardagen. Vi blir stärkta såväl psykiskt som fysiskt.

Vilken effekt har olika ögonfokus?
Det finns flera ögonfokus med olika effekter: 

 • 3:e ögat: Att ha fokus i 3:e ögat (punkten mellan ögonbrynen) stimulerar hypofysen och stärker intuitionen.
 • Nästippen: De tre stora energibanorna Ida, Pingala och Sushmana kommer i balans. Detta fokus stimulerar tallkottskörteln och frontalloben och skapar nya energibanor i hjärnan.
 • Hakspetsen: På hakspetsen sitter måncentret. Att ha fokus på hakspetsen verkar kylande och lugnande. Du kan se dig själv tydligare.
 • Hjässan: Att rulla upp ögonen för att ”titta ut” genom hjässan eller kronchakrat stimulerar tallkottskörteln och det högsta energicentret.
 • Ögonen 1/10 öppna: Detta fokus lugnar och stärker intuitionen. Genom att ljuset fortfarande kan komma in stimuleras den optiska nerven. Vi blir även hjälpta att hålla oss närvarande i övningen.

Vilken effekt har en meditation om jag gör den i 3, 11, 31, 62 minuter eller 2,5 timmar?
Med olika längder i meditationen kan olika nivå av effekter uppnås:

 • 3 min: påverkar både det elektromagnetiska fältet, cirkulationen och blodet
 • 11 min: påverkar nerv- och körtelsystemet
 • 31 min: körtlar, andningen och koncentrationen påverkar alla celler i kroppen
 • 62 min: påverkar den grå substansen i hjärnan
 • 2,5 timmar: förändrar psyket i samarbete med det elektromagnetiska fältet

Vilken effekt ger det om jag gör en meditation eller kriya i 40, 90, 120 eller 1000 dagar? Vad händer om jag missar en dag?
Det tar:

 • 40 dagar för att förändra en vana
 • 90 dagar för att bekräfta en ny vana
 • 120 dagar för att du ska bli vanan
 • 1000 dagar för att bemästra den nya vanan

Om du missar en dag börjar du om från början med dag 1.

Varför pratas det så mycket om en manliga och kvinnliga kraften i kundaliniyogan?
Det handlar om maskulina och feminina kvaliteter som alla människor oavsett kön har inom sig. I kundaliniyogan utgår man ifrån att kroppen är indelad i olika områden, t ex att vänster kroppshalva står mer för den feminina kraften, det mottagande, lugna medan höger kroppshalva står mer för den maskulina kraften, det aktiva. Med olika övningar kan man stärka antingen den ena eller den andra eller balansera krafterna. Det finns flera övningar i kundaliniyogan som utövas på spegelvänt sätt av kvinnor och män.

Har kundaliniyoga med religion att göra?
Kundaliniyoga är ingen religion och ingår inte heller i någon religions officiella tillämpning. Yogan är mångtusenårig och de första bevisen för yoga har daterats till för ca 3000 år sedan i Vedaskrifterna och arkeologiska fynd av bilder inristade i stenar kan tyda på att yogan kan vara mer än 5000 år gammal.

Yoga är en praktisk livsfilosofi och har försökt att definieras och mest känd är Patanjalis sutror. Kundaliniyogan består av alla de åtta  som Patanjali använde som definition av yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyana och Samadhi.

Yogan är och har varit en spirituell väg för att höja medvetandet för människor med olika trosbildningar genom fysiska övningar, andningstekniker och meditation. Den grundar sig i den egna upplevelsen och det egna utforskandet av det spirituella.

I Hinduism och Buddhism tillämpas yoga och meditation i andra former än Kundaliniyoga, t ex inom Buddhismen som ”The Highest Yoga Tantra”.

Vad har Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan med Sikhismen att göra?
Sikhismen föddes för ca 500 år sedan som en reaktion mot slitsamma, våldsamma motsättningar mellan olika religioner i Indien.

Kundaliniyogan var länge en ockult (fördold/hemlig) gren av yogan med sina kraftfulla verktyg för just höjning av medvetandet och en väg till upplysning.

Yogi Bhajan tog beslutet att föra ut dessa kunskaper till alla och började lära ut denna yoga i väst i slutet av 60-talet. Från sikhismen hämtade han många mantran, texter ur Sikhismens heliga skrifter, den elfte gurun: Guru Grant Sahib och delar av den dharmiska livsstilen till det som skulle bli “Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan”. Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan ingår inte i Sikhismens religionsutövning.

Yogi Bhajan tog själv beslut att leva som Sikh och vissa av hans elever tog också till sig denna religion. Det var dock något Yogi Bhajan var noga med att poängtera att det inte på något sätt var något obligat för att utöva och få effekterna av kundaliniyoga.