Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 1 och Steg 2 Rootlight


Kundaliniyoga Teacher Training Level 1
Kundaliniyoga Teacher Training Level 2

STEG 1 
Kundaliniyoga Teacher Training Level

KURSSTART

 

HUVUDLÄRARE
Merjam Auraskari – Hari Jot Kaur

TELEFON
+46 707 870 013

E-POST
info@rootlight.se

HEMSIDA
www.rootlight.se

STEG 2 MODULER 
Fördjupning för Steg 1 kundaliniyogalärare

PLATS

KURSSTART

HUVUDLÄRARE

ANDRA LÄRARE

TELEFON
+46 707 870 013

E-POST
info@rootlight.se

HEMSIDA
www.rootlight.se

Information om vår utbildning

Level 1 – lärarutbildning Kundaliniyoga
Awareness & Self-Healing

 

Har du en längtan efter att bli yogalärare och få jobba med något meningsfullt? Allt fler söker hjälp av yogan för att hitta balans i sina liv och för att hantera stress. Vår lärarutbildning har ambitionen att ge dig en gedigen yrkesutbildning.

Denna lärarutbildning ger dig en plattform för egen utveckling och verktyg för att hjälpa andra i sin utveckling. Den röda tråden i denna yrkesutbildning är det praktiska, att alltid koppla teorin till praktiken, att genomlysa de ibland svårfångade termerna och göra de begripliga.

Utbildningen hålls till största delen på svenska. Endast under ett par helger kan undervisningen eventuellt ske på engelska, men lärarna pratar tydligt och vi ser till att alla förstår.

Kvalité, enkelhet och öppenhet genomsyrar utbildningen

Vår utbildning utvecklas varje år. Nyhet i år blir att vi kommer ha flera helger, diskutera kvantfysiken i kundaliniyoga och inkluderar en helg om gravidyoga. Vi kommer ha två lärare under många helger. Helgerna kommer att bli med ca 6-7 veckors intervaller. Den röda tråden genom utbildningen kommer vara Awareness & Self-Healing.

Vi anlitar endast lärare som har godkänts av ATA (Aquarian Trainer Academy). Du kan se vilka som är godkända i Sverige på KRIs hemsida.

Efter genomgången utbildning får du ett internationellt certifikat vilket öppnar dörrarna till att undervisa över hela världen. Utbildningen är även öppen för den som söker sin egen fördjupning utan en tanke på att undervisa.

Kursstart:

Utbildningen pågår under ca 1,5 år och är förlagd med en helg varannan månad med undantag för sommaren.

För mer information, begär vårt fördjupade informationsmaterial!
Kontakt: Merjam – Harijot Kaur -Auraskari, info(at)rootlight.se, 0707-870013

 

Huvudlärare är Hari Jot Kaur.

www.rootlight.se

VÅRT LÄRARTEAM

Merjam Auraskari – Hari Jot Kaur
Huvudlärare Steg 1
Lärare Steg 2