Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 1 och Steg 2 Rootlight


Logga Rootlight
Kundaliniyoga Teacher Training Level 1
Kundaliniyoga Teacher Training Level 2

STEG 1 
Kundaliniyoga Teacher Training Level 1

ORT
Solna och Norrköping

KURSSTART
2 mars 2018 i Norrköping

HUVUDLÄRARE
Merjam Auraskari – Hari Jot Kaur

TELEFON
+46 707 870 013

E-POST
info@rootlight.se

HEMSIDA
www.rootlight.se

STEG 2 MODULER 
Fördjupning för Steg 1 kundaliniyogalärare

PLATS
Rootlight, Solna

KURSSTART

HUVUDLÄRARE

ANDRA LÄRARE

TELEFON
+46 707 870 013

E-POST
info@rootlight.se

HEMSIDA
www.rootlight.se

Information om vår utbildning

Nästa utbildningsstart för steg 1 på Rootlight i Solna är 1 september 2017.

Nästa utbildningsstart för steg 1 i Norrköping är 2 mars 2018.

Steg 2 Modul: Mind & Meditation ges den 6-8 och 27-29 oktober 2017 på Rootlight i Solna.
Huvudlärare är Guru Jiwan Kaur, andra lärare är Karta Singh och Hari Jot Kaur.

www.rootlight.se

VÅRT LÄRARTEAM

Merjam Auraskari – Hari Jot Kaur
Huvudlärare Steg 1
Lärare Steg 2

Guru Jiwan Kaur
Huvudlärare Steg 2

Karta Singh
Lärare Steg 2