Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 1 och Steg 2, Kundaliniyoga Institutet


Logga Kundaliniyoga Institutet
Kundaliniyoga Teacher Training Level 1
Kundaliniyoga Teacher Training Level 2

STEG 1 KURSNAMN
2-årig Kundaliniyogalärarutbildning Steg 1

ORT
Stockholm, Umeå, Oslo, Vasa, Göteborg, Kreta

KURSSTART

25 september 2020 Stockholm

2 oktober 2020 Göteborg

17 oktober 2020 Kreta, Grekland

hösten 2021 Vasa, Finland

HUVUDLÄRARE

Stockholm: Viveka Pasquier – Har Dyal Kaur
Umeå: Maja Tellegård – Harpal Kaur

TELEFON
Stockholm: +46 709 58 66 05
Umeå: +46 70 208 25 00

E-POST
nina@kundaliniyogainstitutet.se

STEG 2 AUTENTISKA RELATIONER
Fördjupning för Steg 1 kundaliniyogalärare

PLATS
Italien

KURSDATUM
10 – 15 maj 2020

HUVUDLÄRARE
Viveka Pasquier – Har Dyal Kaur

Maja Tellegård – Harpal Kaur

TELEFON
+46 70 208 25 00

E-POST
nina@kundaliniyogainstitutet.se

Maja och Viveka

“Happiness is your birthright.
Live it!”

~ Yogi Bhajan ~

KRI Level 1 International Teacher Training program in Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan

Den här utbildningen är till för dig som vill fördjupa dig i yogan för din egen skull, få redskapen till att lära ut, lära dig massor om kundaliniyogan och dess tekniker eller återupptäcka dig själv och din sanna potential.

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan är en flertusenårig och välbeprövad teknik som effektivt hjälper oss till balans, som med hela sin vetenskap leder individen till en djupare insikt och upplevelse av att kropp, sinne och själ hänger samman. Att alla dessa delar av oss behöver tas omhand och näras för att vi skall leva i samklang med oss själva och vår omgivning.

Som en röd tråd genom hela utbildningen löper den personliga vägledningen av dig som deltagare. Samtidigt som du lär dig allt det som du behöver kunna för att bli en skicklig och stabil kundaliniyogalärare får du kontinuerlig personlig vägledning av lärarteamet. Just din unika potential som individ och blivande yogalärare blir belyst och hjälpt att få ta ett större utrymme i ditt liv. Detta sker genom samtal, personliga uppgifter att göra hemma samt genom en löpande dialog mellan deltagare och lärare mellan träffarna.

All undervisning sker på svenska av gediget erfarna lärare, Lead Teacher Trainers, som utbildat hundratals Kundaliniyogalärare sedan år 2000.

 • Utbildningen omfattar 500 timmar och löper över fyra terminer, vilket är unikt i världen.
 • Den följer IKYTA:s – International Kundaliniyoga Teachers Association – riktlinjer och leder till en internationell certifiering.
 • Under dessa fyra terminer träffas vi under sammanlagt 42 dagar fördelade på 10 tillfällen, varav två är 5-dagars retreat på den nordnorska ön Lovund.

Kundaliniyoga Institutet leder steg 1 utbildningar i Stockholm, Oslo, Umeå, Göteborg och Vasa. Vartannat år startar utbildningarna i Umeå, Oslo och Vasa och vartannat år startar de i Stockholm och Göteborg.

Efter genomgången utbildning har du:

 • En egen djupgående upplevelse av yoga och meditation. Vad dessa tekniker under ett intensivt och regelbundet utövande kan ge dig, i termer av balans, transformation och ökad medvetenhet.
 • Goda kunskaper, både praktiska och teoretiska avseende kroppsställningar, andningstekniker, koncentrations- och avspänningstekniker, meditation och mycket annat.
 • En förståelse för yogatraditionen: historik, kultur, dess väg från öst till väst samt information om den vetenskapliga forskningen på detta område.
 • Praktisk kunskap om hur du kan arbeta som yogalärare. Pedagogik, etik, kursverksamhet, inriktning, företagande, hur du når ut med dina kurser och annan praktisk information.
 • Vägledning i hur du med yogans hjälp kan hantera den ökande stressen och samtidigt på ett bra sätt föra ut dessa kunskaper till människor i tider av påfrestningar och snabba förändringar. Att bli en bra yogalärare kräver mycket mer än att bara lära ut ett antal tekniker och övningar. Du ska som lärare på ett gediget sätt kunna förmedla hela upplevelsen av yoga till dina elever.
 • Kunskap om hur du på ett bra sätt förmedlar yogan till människor med olika behov samt till olika slags målgrupper.
 • Kunskap om hur yogan fungerar terapeutiskt vid olika obalanser samt vilka kriyas, övningar, meditationer och råd som skall ges i samband med dessa.
 • Kunskap om människan som energivarelse.

Ansökan skickas
via formuläret på hemsidan

Mer information
Kontakta Nina Åbrandt: nina@kundaliniyogainstitutet.se

Hemsida
www.kundaliniyogainstitutet.se

“I have come to create Teachers,
not to gather disciples!”

~ Yogi Bhajan ~

Yogalärarutbildning Steg 2

Steg 2, Kundaliniyogalärarutbildningen, för dig mot ytterligare transformation och syftar till en fördjupning och förfining av din inre kapacitet, karaktär och medvetenhet.

Essensen i utbildningen är din personliga vidareutveckling både som människa och som lärare. Avsikten är att etablerar din förmåga att i vardagen använda ditt sinne, din intelligens och din medvetenhet på ett sant neutralt yogiskt sätt. Du fördjupar din förmåga att hålla stark energi och läkande space i din lärarroll.

Då avsikten med utbildningen är djup transformation och integrering av de olika temana, behöver den få ta sin tid. Minst två år behövs av undervisning och hemarbete för att bemästra dessa fem moduler och därmed avsluta steg 2. Detta ger dig möjligheten att under lång tid använda de nya idéerna, vanorna och teknikerna på dig själv, både vad gäller ditt eget liv och i relation till dina klasser och studenter. Du är välkommen att ta modulerna i vilken ordning du vill och även hoppa mellan olika program i Sverige eller utomlands. För att få tillgodoräkna dig steg 2, måste du ha avslutat 300 timmar schemalagd undervisningstid, vilket inkluderar 240 timmar i kurssammanhang samt 60 timmar extra uppgifter som hemuppgifter och hemskrivning.

Lärare är institutets huvudlärare och Lead Teacher Trainers Viveka Pasquier och Maja Tellegård. Tillsammans har de utbildat många hundratals steg 1 och steg 2 lärare och erbjuder unika steg 2 moduler på fantastiska platser runt om i Europa; i Toscana, på Kreta, i södra Portugal, i Assisi, på Lovund…

Den kraftfulla undervisningen blandas med sol, bad, naturupplevelser och kontemplation i enskildhet. Allt för att teknikerna ska integreras i skönhet och med varaktighet.

De fem Steg 2 modulerna

 • Autentic Relationships – Autentiska Relationer
 • Lifestyles and Lifecycles – Livsstilar och Livscykler
 • Conscious Communication – Medveten Kommunikation
 • Mind and Meditation – Sinnet och Meditation
 • Vitality and Stress – Vitalitet och Stress

Kostnad
13 500 SEK inklusive moms. I detta ingår undervisning samt kost och logi. Kostnad för kursmaterial, DVD samt resa tillkommer.

Ansökan skickas till
nina@kundaliniyogainstitutet.se

Mer information
Kontakta Nina Åbrandt: nina@kundaliniyogainstitutet.se

Hemsida
www.kundaliniyogainstitutet.se

VÅRT UTBILDNINGSTEAM

Kundaliniyogalärare Viveka Pasquier

Viveka Pasquier – Har Dyal Kaur
KRI Lead Teacher Trainer

Viveka är registrerad Lead Teacher Trainer Level 1 and Level 2 hos KRI och IKYTA och utbildar kundaliniyogalärare i Stockholm, Umeå, Oslo, Narvik, Vasa samt på Island. Hon utbildar kundaliniyogalärare i steg 1 och steg 2.

Hon undervisar och utbildar även i den yogiska healingtekniken Sat Nam Rasayan genom The International School of Sat Nam Rasayan.

Hon är sedan 1998 internationellt diplomerad kundaliniyoga- och meditationslärare enligt Yogi Bhajan samt sedan 2005 certifierad Conscious Pregnancy yogalärare samt Khalsa Way Pregnancy Yoga Teacher.

Sedan slutet av 90-talet arbetar hon med yogan terapeutiskt och har gedigen erfarenhet av att leda och stödja människor i växande. Hon guidar människor med olika behov och förutsättningar till ett möte med sig själva och yogan.

Viveka driver Kundaliniyoga Institutet samt Stockholm Kundaliniyoga Center på Reimersholme i Stockholm.

Kundaliniyogalärare Maja Tellegård

Maja Tellegård – Harpal Kaur
KRI Lead Teacher Trainer

Maja är registrerad Lead Teacher Trainer Level 1 and Level 2 hos KRI och IKYTA och utbildar kundaliniyogalärare i Stockholm, Umeå, Oslo, Narvik och Vasa. Hon utbildar kundaliniyogalärare i steg 1 och steg 2.

Maja är leg arbetsterapeut med 15 års bakgrund inom rehabilitering och som Hjälpmedelskonsulent. Hon är sedan 1998 internationellt diplomerad Kundaliniyogalärare och sedan 2005 certifierad Conscious Pregnancy lärare. Hon är även utbildad Ayurvedisk hälsokonsult och Sat Nam Rasayan healer.

Maja driver Kundaliniyoga Institutet samt Norrlands Kundaliniyogacenter i Umeå. Där håller hon öppna klasser samt tar emot klienter i Rehabyoga samt Ayurveda.

Kundaliniyogalärare Eleonor Fernerud

Eleonor Fernerud – Dharamgun Kaur
KRI Associate Teacher Trainer

Eleonor Fernerud är internationellt certifierad kundaliniyogalärare, Sat Nam Rasayanhealer, gravidyogalärare Khalsa Way.Tillsammans med Maja Tellegård driver hon Norrlands kundaliniyogacenter. Hon är Teacher Trainer på steg 1 utbildningarna samt administratör och koordinator på Kundaliniyoga Institutet.

Eleonor har under många år arbetat med personlig utveckling och ledarskap och är speciellt intresserad av att hjälpa människor hitta sin verkliga potential och glädje för att leva sina liv fullt och helt.

Kundaliniyogalärare Rita Welander

Rita Welander – Siri Raj Kaur
KRI Intern Teacher Trainer

Rita Welander är internationellt diplomerad Kundaliniyoga och meditationslärare enligt Yogi Bhajan Steg 1 och 2 och är Teacher Trainer på steg 1 utbildningen i Stockholm.

Hon har mångårig erfarenhet av meditation, yoga och gruppterapi och har gått två år på Terapeututbildning enligt Osho Humaniversity och är även utbildad inom psykologi, konst och formgivning.

Rita har under flera år arbetat som personlig assistent och jobbar också med illustration.

Stockholm Kundaliniyogacenter yogaklass

Vår lokal Stockholm

Stockholm Kundaliniyoga Center
Reimersholmsgatan 79
117 40 Stockholm
www.kundaliniyogacenter.se

Kundaliniyogaklass Umeå

Vår lokal Umeå

Norrlands Kundaliniyogacenter
Storgatan 43
903 26 Umeå
www.norrlandskundaliniyoga.se