Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 1, Kundalini Shakti


Kundaliniyoga Teacher Training Level 1

STEG 1 KURSNAMN
1-årig Kundaliniyogalärarutbildning Steg 1

ORT
Stockholm

KURSSTART
21 april 2022

HUVUDLÄRARE
Annki Warberg Landahl 

 

TELEFON
Klas Landahl 070-4097893

Annki Warberg Landahl 070-4968778

E-POST
utbildning@kundalinishakti.se

Detta är en unik yogalärarutbildning. Och mycket mer än så. 

Denna kundaliniyogalärarutbildning är en meningsfull och djupgående resa i växandet som människa – in i ditt djup och ut i hela din kapacitet. Det är en holistisk yogalärarutbildning med syfte att leva ett liv i hälsa, inspiration och livsglädje och utifrån den platsen kunna leda andra människor till detsamma med hjälp av kundaliniyogans tekniker. 

Du behöver inte vilja bli yogalärare för att gå denna utbildning. Många går den för sin egen skull, för sin personliga utveckling, för att stärka det inre ledarskapet, leda sig själv till hälsa och för att etablera yogiska, välgörande vanor i sitt liv. I denna utbildning får du ta helhetsgrepp på dig själv – fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt – och göra din livssväg än tydligare. Våra lärare är musiker och det är mycket levande musik och sång under träffarna.

 

Denna utbildning kommer ge dig: 

+ Mycket goda kunskaper i de grundläggande yogiska teknikerna: andning/pranayama, fysiska kroppsställningar/asanas, mudras, kroppslås/bandhas, meditation, mantra och djupavslappning. 

+ Fördjupning i din egen yoga. Dagligt praktiserande av yoga och meditation ger dig en genuin upplevelse och erfarenhet av kundaliniyogan och dess effekter. 

+ Kunskap om yogisk historia, filosofi och kundaliniyogan som tradition. Intro till Vedanta. 

+ Förståelse för människans anatomi/fysiologi både ur ett västerländskt /österländskt perspektiv. 

+ Kunskap om yoga som medicin – dvs hur yogans hälsosamma tekniker kan appliceras vid olika obalanser, stress, sjukdomar och beroenden. 

+ Baskunskap i Ayurveda och privat Ayurvedakonsultation kring din egen balans. 

+ Grunderna i att spela Gong och klangskålar och hur man använder det i sin undervisning. 

+ Inspiration att spela musikinstrument om du vill (gitarr, harmonium, trumma). 

+ Erfarenhet av och kunskap kring kostens betydelse och påverkan på människans hälsa. 

+ Humanologi. Yogisk kunskap och samtal kring liv, död, kommunikation, relaterande, självläkning m.m. 

+ Utvecklat ledarskap – konsten att leda dig själv och andra. 

+ Utveckling som människa såväl fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. 

+ Vänner, gemenskap och mycket, mycket mer…

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under 14 månader och är uppdelad på 8 moduler. Den omfattar 240 timmar lärarledd undervisning och c:a 500 timmar eget praktiserande och studerande mellan modulerna.

Kursdatum 

2022
21-24 April Retreat
3-5 Juni Stockholm Kundaliniyoga Center
12-14 Augusti Stockholm Kundaliniyoga Center
7-9 Oktober Stockholm Kundaliniyoga Center
1-4 December Retreat

2023
3-5 Februari Stockholm Kundaliniyoga Center
31 Mars-2 April Stockholm Kundaliniyoga Center
8-11 Juni Retreat

Mellan modulerna: 

+ Dagligt praktiserande av yoga och meditation. 

+ Hemstudier och självreflektion. 

+ 7 personliga samtal, pepp och coachning med lärarna under året, samt samtal och stöd närhelst du behöver. 

+ Minst ett undervisningstillfälle på Zoom mellan varje modul. 

+ Buddyskap. Under utbildningen kommer du ingå i olika buddyskap med andra deltagare för att stödja och inspirera varandra under processen. Mycket givande och uppskattat. 

Ekonomisk investering 

Kostnad för utbildningen är 42.000:- inklusive moms. Priset inkluderar all undervisning under 8 moduler, zoomträff mellan modulerna, minst 7 personliga coachningtillfällen, personlig Ayurvedisk rådgivning vid ett tillfälle, personligt stöd under 14 månader, grundläggande kurslitteratur och certifiering. 

 

Mer information om utbildningen och hur du ansöker
Information och Ansökan hittar du här >>

Kontakta oss
utbildning@kundalinishakti.se
070-409 78 93 Klas
070-496 87 78 Annki

VÅRT UTBILDNINGSTEAM

Utöver lärarna nedan gästas utbildningen även av ytterligare ett par lärare som bidrar med sin specialkompetens.

Kundaliniyogalärare Annki Warberg Landahl

Annki Warberg Landahl
Lead Teacher Trainer

Annki är en av Sveriges mest erfarna Kundaliniyogalärare. Hon har jobbat som lärare inom olika områden i 35 år, undervisat yoga intensivt i 20 år och har 11 års erfarenhet av yogalärarutbildningar. Hon delar med smittande glädje och passion sin djupa erfarenhet och förståelse av yogan utifrån ett holistiskt perspektiv. Hon är certifierad Gravidyogalärare, Medicinsk yogalärare, Yogaterapeut, Sat Nam Rasayan-healer och har stor kunskap inom Ayurveda. Är även utbildad i Hathayoga.

Kundaliniyogalärare Klas Landahl

Klas Landahl
Professional Teacher Trainer

Klas är utbildad lärare i både Hatha- och Kundaliniyoga. Han har under många år studerat olika typer av yoga, yogisk filosofi och yogisk historia. Dessa studier inkluderar klassisk Vedanta, sanskrit och gurmukhi – yogans heliga språk. Klas livslånga passion för musik har fört honom djupt in i Kundaliniyogans mantratradition där han specialiserat sig på ljudens och mantrans effekt på vårt medvetande. Han är även utbildad i Kraniosakral healing, Sat Nam Rasayan och Yogaterapi.

Åse

Åse Rinman

Åse är i grunden civilingenjör specialiserad på medicinsk teknik. Hon har stor kunskap och intresse för kroppens fysiologi och modern forskning kring yogans effekter. Förutom att hon är dedikerad Kundaliniyogalärare och driver YogaOm i Göteborg är hon även yogaterapeut, gongmaster och utbildad i Kraniosakral osteopati. 

Satya Nyberg

Satya har utforskat olika yogaformer; hatha/yin/kundaliniyoga i över 30 år. Satya är i botten sjuksköterska och har undervisat basmedicin i många år. Även utbildad i Medicinsk yoga. Hen brinner för gruppgemenskap, HBTQ-frågor och älskar att musicera.

Yogaklass Teacher Training Level 1

Vår lokal

Stockholm Kundaliniyogacenter
Reimersholmsgatan 79
117 40 Stockholm
www.kundaliniyogacenter.se