Om SKY


 

Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund – SKY – är en ideell förening för Sveriges KRI-certifierade kundaliniyogalärare. SKY är en systerorganisation till den internationella yogalärarföreningen IKYTA. SKY bildades 1995 och drivs utan vinstintressen.

SKYs vision är att vara ett forum för att förena alla KRI-certifierade kundaliniyogalärare i Sverige och för att göra kundaliniyoga tillgänglig för alla. SKYs främsta syfte är att stödja spridandet av kunskap och information om kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan så brett som möjligt till såväl vana kundaliniyogautövare som andra nyfikna över hela landet.

Föreningen ska också främja kontakten mellan sina medlemmar och bidra till deras vidareutveckling och fördjupning inom området kundaliniyoga.

I SKY är alla välkomna, oavsett härkomst, hudfärg, sexualitet och könsuttryck.

Detta görs bland annat genom att:

  • Driva en hemsida med ett sökbart medlemsregister och kalendarium för medlemmarna att informera om kundaliniyogaevenemang såsom utbildningar, workshops, retreats och festivaler. Hemsidan ska också ge medlemmarna tillgång till en databas med kundaliniyogapass och meditationer.
  • Vara närvarande i sociala medier, som exempelvis FaceBook, för att skapa plattformar för kommunikation mellan kundaliniyogalärare i olika delar av landet.
  • Stödja olika arbetsgrupper, nätverk och utbildningsanordnare inom föreningen.
  • Uppmuntra och ge stöd till arrangerande av olika former av nätverksträffar för kundaliniyogalärare runt om i Sverige.
  • Samverka med systerorganisationer runt om i världen för att skapa ett vidsträckt nätverk och ett globalt yogacommunity.

Här kan du läsa SKY:s stadgar.