Om SKY


OM SKY

Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund – SKY – är en ideell förening för Sveriges KRI-certifierade kundaliniyogalärare. SKY är en systerorganisation till den internationella yogalärarföreningen IKYTA. SKY bildades 1995 och drivs utan vinstintressen.

SKYs vision är att vara ett forum för att förena alla KRI-certifierade kundaliniyogalärare i Sverige och för att göra kundaliniyoga tillgänglig för alla. SKYs främsta syfte är att stödja spridandet av kunskap och information om kundaliniyoga så brett som möjligt till såväl vana kundaliniyogautövare som andra nyfikna över hela landet.

Föreningen ska också främja kontakten mellan sina medlemmar och bidra till deras vidareutveckling och fördjupning inom området kundaliniyoga.

I SKY är alla välkomna, oavsett härkomst, religion, hudfärg, sexualitet och könsuttryck.

Detta görs bland annat genom att:

  • Driva en hemsida med ett sökbart medlemsregister och kalendarium för medlemmarna att informera om kundaliniyogaevenemang såsom utbildningar, workshops, retreats och festivaler. Hemsidan ska också ge medlemmarna tillgång till en databas med kundaliniyogapass och meditationer.
  • Vara närvarande i sociala medier, som exempelvis FaceBook, för att skapa plattformar för kommunikation mellan kundaliniyogalärare i olika delar av landet.
  • Stödja olika arbetsgrupper, nätverk och utbildningsanordnare inom föreningen.
  • Uppmuntra och ge stöd till arrangerande av olika former av nätverksträffar för kundaliniyogalärare runt om i Sverige.
  • Samverka med systerorganisationer runt om i världen för att skapa ett vidsträckt nätverk och ett globalt yogacommunity.

Här kan du läsa SKY:s stadgar.

SKY:s Datapolicy

Personuppgiftslagen i Sverige utgår när Dataskyddslagen GDPR inom EU införs 25 maj 2018.

SKY och GDPR för dig som medlem

SKY, Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund är en ideell medlemsdriven förening och ett avtal sluts mellan medlemmen och föreningen i samband med att en betalning genomförs med medlemsavgift.

I detta avtal ingår överenskommelse att SKY drivs på det sätt som antagits i föreningsstadgarna. De kan du läsa här.

SKY:s huvudsyften är att verka för medlemmarnas intresse som KRI-certifierade kundaliniyogalärare genom bereda möjlighet för nätverkande, erfarenhetsutbyte, informera om Kundaliniyoga till intresserade och vara en systerförening till IKYTA, International Kundalini Yoga Teachers Association.

De personuppgifter som medlemmen lämnar in till SKY lagras i ett medlemsregister och innehåller de uppgifter som krävs för att utföra föreningens uppdrag enligt ovan.

Uppgifterna lämnas vidare in till IKYTA om medlemmen är KRI-certifierad medlem och ingår därmed avtal med IKYTA.

SKY behåller dina uppgifter så länge du är medlem och raderas efter utträde, antingen vid aktiv begäran av medlemmen eller vid utebliven betalning.

Du kan närsomhelst begära utdrag om vilka uppgifter SKY har om dig som medlem och du kan också begära att de raderas i samband med att du inte längre vill vara medlem.

SKY och GDPR för dig som prenumerant på nyhetsbrev

Som prenumerant på SKY:s nyhetsbrev samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter med namn och e-postadress i vårt nyhetsbrevsregister så länge du är prenumerant.

Detta för att kunna skicka dig regelbundna mejl med nyheter, annonser och inspiration inom kundaliniyogavärlden.

När du väljer att avsluta prenumerationen går vi aktivt in och raderar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst begära ett utdrag med vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.