Nätverksträff för yogalärare


Nätverksträff för yogalärare på Järna Yogadagar

Kundaliniyogalärare från hela Sverige gavs möjlighet att ses och nätverka under nätverksdagen på Järna Yogafestival i slutet av augusti. Temat för dagen var “Utmaningar för lärare” och SKY var där för att prata om kraften i gemenskap mellan lärare.

Medlemskap i en förening för yogalärare kan vara ett sätt att bli starkare tillsammans och gemensamt möta några av utmaningarna. Exempel på förmåner med ett gemensamt arbete i SKY är möjligheten att marknadsföra sina evenemang genom föreningens kanaler för kommunikation (hemsida, nyhetsbrev, Facebook, Instagram). SKY kan också förenkla i kommunikationen mellan lärare genom Facebookgruppen som organisationen administrerar och annat. SKY fungerar också kommunikationslänk internationellt med IKYTA och nationella lärarorganisationer i andra länder.

Efter presentationen av SKY och de närvarande representanterna från styrelsen hölls vi en mera praktisk session där de besökande medan de fikade på te och tilltugg i grupp fick samtala om olika utmaningar de stött på och hur de känner inför behovet av gemenskap med andra yogalärare.