Lärarutbildning Steg 3


Vidareutbildning för lärare

Steg 3 i kundaliniyogalärarutbildningen är just nu under utveckling och innebär en unik individuell resa till sitt inre, till sin autentiska identitet som lärare.

Steg 3 baseras på tre kvaliteter:

  1. Andlig mognad. Att utveckla en autentisk och helt integrerad närvaro som lärare, genom självreflektion, en andlig livsstil och stöd från vänner.
  2. Meditativt sinne. Att odla och förfina sitt meditativa sinne, via specifika kundaliniyogakriyor och meditationer, utövade individuellt och i grupp.
  3. Osjälvisk service eller Seva. Att utveckla en ständigt närvarande känsla för osjälviskt arbete. Att låta passion, syfte och öde samverka för att bygga och tjäna samhället.