Lärarutbildning Steg 1


Utbilda dig till lärare

Utbildningen till kundaliniyoga- och meditationslärare Steg 1 riktar sig till dig som vill undervisa i kundaliniyoga och/eller till dig som är intresserad av att fördjupa ditt eget yogautövande.

Vem kan delta

Alla som är intresserade av att fördjupa sig i denna mångtusenåriga disciplin kan delta i en Steg 1-utbildning.
 Du kan gå Steg 1 enbart för din egen skull, utan att vilja undervisa.

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet från lärarledd undervisning i kundaliniyoga. Viss kunskap i engelska behövs också, då kurslitteraturen är på engelska och många av utbildningarna innefattar delvis undervisning på engelska.

För att en utbildning till kundaliniyoga- och meditationslärare Steg 1 ska vara KRI-certifierad krävs att den innehåller vissa obligatoriska moment. Varje anordnare av kundaliniyogalärarutbildning lägger upp utbildningen och undervisningen på sitt eget sätt så vissa skillnader finns. Innehållet och ”läroplanen” i alla utbildningar är dock desamma.

Utbildningens innehåll

  • Djupgående egen upplevelse av yoga och meditation
  • Yogans historik, filosofi, etik och forskning
  • Anatomi och fysiologi
  • Att leda grupp
  • Daglig självträning 1-2 timmar

Struktur

Utbildningen löper under ett eller två år och omfattar totalt minst 220 timmar. Upplägget kan skilja sig åt mellan utbildningsanordnare, men ett vanligt upplägg innehåller helgträffar ungefär en gång i månaden för ettåriga utbildningar, samt en eller ett par längre retreat. Dessutom ingår eget övande och självstudier mellan  träffarna.

Internationell certifiering

När du har genomfört utbildningen med godkända prov och övriga obligatoriska moment blir du certifierad enligt Kundalini Research Institute – KRI. Alla utbildningsanordnare som är listade på SKY:s hemsida håller utbildningar som ger certifiering enligt KRI.