Guru Dass Khalsa gick bort 17/6


Guru Dass Khalsa gick bort 17/6 2017

Guru Dass Khalsa lämnade sin fysiska kropp lördagen den 17/6, saknad och lyckönskad på sin själs resa av många. Han var en av Yoga Bhajans första elever från 1971 och mycket uppskattad fick han i uppdrag att sprida Kundaliniyogan till Europa, Spanien.

Genom alla år sedan dess har han undervisat och upplyft otaliga elever genom workshops, som Lead Trainer i Kundaliniyogalärarutbildningar Steg 1 och Steg 2. Med synnerligen skarpt sinne och varmt hjärta vägledde han genom dagens utmaningar med Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan. Han var också en fantastisk musiker och har tonsatt många mantran som har berikat kundaliniyogan världen över. Musiken fanns alltid med i undervisningen.

Guru Dass Khalsa bodde de senaste åren i Sverige och bidrog även till SKY:s arbete genom sina internationella kontakter och sitt engagemang.

Tacksamhet genomsyrar alla hälsningar som skickas till Guru Dass Khalsa på sin fortsatta resa, tacksamhet för hans undervisning, tacksamhet att ha träffat honom, tacksamhet för alla hans bidrag till världen och tacksamhet för hans musik.

SKY:s styrelse sänder våra tankar, lyckönskningar och tacksamhet till Guru Dass Khalsa och varma hälsningar till hans fru Raj Kiran Pernilla Boström och hans närmaste.

Måndag kväll den 19 juni kl 21:00 stämmer vi in i chantingen av 11 minuter Akaal för Guru Dass Khalsa.

Tack!
Elenor Saranraj för SKY:s styrelse