GRATIS KOMPENDIUM: Yogiska verktyg för stress & krishantering


GRATIS KOMPENDIUM: Yogiska verktyg för stress & krishantering

Hej kära yogi,

Hoppas detta når dig i god hälsa och vitalitet!

Som vi alla vet har COVID-19-situationen skapat turbulens i det globala samhället och det vi genomgår nu påverkar oss alla såväl fysiskt, mentalt, arbetsmässigt, vardagligt, socialt samt ekonomiskt. För många år det tider av stress, oro och kris.

KOMPENDIUM
Vi har gjort ett kompendium som innehåller 12 enkla och effektiva yogiska tekniker som kan hjälpa oss att vara klarsynta, stabila, neutrala och tillitsfulla i dessa tider. Övningar för att släppa stress och övningar för att bygga upp energi. Övningar som kan göras så lite som 3 min och ge god effekt.
Vår intention är att detta kompendium ska spridas och nå ut till alla som behöver det över landet. Vår förhoppning är att det når även utanför vanliga “yogiska” kretsar och når ut till alla människor som känner sig stressade av läget och/eller har en stressig arbetssituation – vårdpersonal, sjukhuspersonal, människor som jobbar inom skolor och förskolor, socialarbetare osv.

Sprid gärna kompendiet till människor i din närhet! 
Kompendiet är helt gratis och vår önskan är bara att få så mycket spridning som möjligt.
Tillsammans kan vi bidra till mer lugn och tillit i tider som är utmanande.
Tack för din hjälp!

– > KOMPENDIET < –

Ladda ner det och sprid eller dela länken vidare.
Vill du dela på Facebook, använd DENNA länk så blir det bättre.

Varma hälsningar,
Annki & Klas