Mentorsprogram


SKY Mentorsprogram

SKY fungerar som samordnare för ett mentorsprogram där nyutbildade yogalärare får en möjlighet att ställa frågor till mer erfarna lärare. Det kan ske via e-post, telefon eller fysiska träffar.

Vill du bli mentor?

Har du lust att med din erfarenhet och den tid som känns rimlig för dig hjälpa och lyfta andra lärare samt skapa en större gemenskap i vår sangat?

Läs mer…