Att vara medlem


Det här får du som medlem i SKY

Ett medlemskap i SKY har en mängd fördelar för dig som medlem, men också för kundaliniyogan i stort. Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att på olika sätt arbeta för att sprida kundaliniyoga i Sverige. Som medlem i SKY är du med och stöttar detta arbete.

Vem kan bli medlem?

Alla som har gått en KRI-certifierad utbildning till kundaliniyoga- och meditationslärare Steg 1 kan bli medlem i SKY. Du som är under utbildning blir s k elevmedlem.

Som ordinarie medlem i SKY har du en mängd medlemsförmåner

Du får bland annat:

– möjlighet att använda SKY:s kvalitetssymbol, som visar att du är en KRI-certifierad kundaliniyogalärare

– möjlighet att informera om dina yogaevent i kalendariet på vår hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala medier

– rabatt på en förmånlig ansvarsförsäkring för yogalärare hos Gefvert >>

– möjlighet att delta i nätverksträffar för kundaliniyogalärare som SKY anordnar

– automatiskt medlemskap i IKYTA, den internationella lärarorganisationen för kundaliniyogalärare

– både som erfaren och nyutbildade lärare kan du ingå i SKY:s mentorsprogram

Som elevmedlem i SKY får du

– medlemsbrevet

– möjlighet att delta i SKY:s slutna diskussionsgrupp på facebook

– möjlighet att delta i nätverksträffar för kundaliniyogalärare som SKY anordnar