Arbetsgrupper i SKY


SKY arbetar framförallt med att sprida kunskap om kundaliniyoga, verka för ökat samarbete mellan kundaliniyogalärare i Sverige samt fungera som kontaktlänk till internationella organisationer som IKYTA, 3HO och KRI.

Arbetet inom SKY utförs i olika grupper. I varje grupp finns minst en styrelsemedlem som rapporterar tillbaka till styrelsen och på detta sätt säkerställer en samordning. Vissa arbetsgrupper är öppna för medlemmar att engagera sig i och vi välkomnar förslag, idéer och din insats.

Några av föreningens arbetsgrupper är:

Ekonomi

Styrelseinternt område.

Medlemmar

Denna arbetsgrupp håller kontakten med medlemmarna, kontrollerar samtliga plattformar för kommunikation och ser till att alla inkommande funderingar besvaras. Gruppen förvaltar medlemsregistret och registrerar nya medlemmar samt arbetar med att lyssna på synpunkter om hur föreningen bör arbeta för bästa möjliga medlemsnytta.

Utbildningsanordnare

Denna arbetsgrupp jobbar med att hålla kontakt med utbildningsanordnare som arrangerar KRI-certifierande kundaliniyogalärarutbildningar runt om i Sverige.

Internationella relationer

SKY samverkar med systerorganisationer runt om i världen för att skapa ett vidsträckt nätverk och ett globalt yogacommunity. Syftet med denna arbetsgrupp är att hålla kontakt med IKYTA, 3HO, KRI och kundaliniyogaföreningar i andra länder för ett utvecklat samarbete och utbyte av erfarenheter.

Hemsida

Hemsidegruppen arbetar med att kontinuerligt uppdatera den nya hemsidan så att den fungerar som verktyg både för medlemmar och kundaliniyogaintresserade i allmänhet. Hemsidan ska vara informativ, underlätta sökning av kundaliniyogalärare och evenemang samt enkelt att använda för medlemmarna.

Sociala medier

SKY finns på Facebook genom en sluten grupp för kundaliniyogalärare där SKY:s medlemmar kan knyta kontakter, nätverka och stötta varandra, samt en öppen sida för allmänheten där medlemmar kan annonsera sina kundaliniyogaevents och inspirera om kundaliniyoga.

SKY finns också på Instagram med målsättningen att lägga upp inlägg som informerar om och inspirerar till kundaliniyoga.

Nyhetsbrev och medlemsbrev

SKY skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev med information om kundaliniyogarelaterade evenemang runt om i landet. Detta går ut till kundaliniyogaintresserade i hela Sverige och här kan medlemmar annonsera sina evenemang eller dela med sig av intressanta kundaliniyogarelaterade berättelser.

Medlemsbrevet går bara ut till SKY:s medlemmar och kan innehålla viktig information från styrelsen, IKYTA, 3HO, KRI eller medlemserbjudanden m m.

Event & Nätverk samt Marknadsföring

I denna grupp står träffarna i mittpunkten. Allt från medlemsträffar, studiecirklar, nätverksträffar eller events som SKY stödjer eller arrangerar.

I marknadsföringen arbetar vi med att göra kundaliniyogan och SKY synlig i Sverige genom att t ex närvara vid olika event. Dessutom ingår att uppdatera och administrera marknadsföringsmaterial och trycksaker.

Mentorsprogram

SKY har ett mentorsprogram där lärare med mer erfarenhet eller specialkunskaper kan bistå nyutbildade lärare med sin kunskap och erfarenhet.

Ambassadörer

SKY har ambassadörer runt om i landet som håller i lokala nätverksträffar och är styrelsens förlängda arm för att hålla kontakten med medlemmarna. Ambassadörer finns i dagsläget i Kalmar, Örebro, Karlstad, Göteborg, Söderköping, Stockholm, Uppsala, Östersund och Luleå. Har du intresse att bli ambassadör eller vill komma i kontakt med en ambassadör i din närhet hör gärna av dig till oss på sky@kundaliniyoga.nu.

Översättning av lärarmanualen

Just nu pågår ett översättningsarbete av lärarmanualen för kundaliniyogalärarutbildningen. SKY stödjer detta arbete.

Stödgrupp för kundaliniyogalärare i livskris

Denna arbetsgrupp är under uppbyggande. Tanken är att kunna förmedla kontakt mellan personer som befinner sig i kris och den som kan vara stöd. Man kanske behöver hjälp med allt ifrån praktiska saker så som att handla, laga mat till annat stöd, som t ex samtal eller gemensamt yogautövande.

Vetenskapsgruppen

Denna arbetsgrupp sätter sig in i forskning om yoga och meditation i syfte att kunna hänvisa intresserade till relevanta studier och forskning. Målet är att delge detta på SKY:s hemsida.

Möjliga framtida arbetsgrupper

Det finns flera idéer för framtida arbetsgrupper, dessa kan utvecklas om budgeten tillåter och det finns personer som vill engagera sig i respektive arbetsområde. Har du ytterligare idéer för en arbetsgrupp eller är intresserad av att ingå i någon av de existerande är du välkommen att ta kontakt med styrelsen på sky@kundaliniyoga.nu.

SKY välkomnar också alla medlemmars synpunkter på hur föreningen ytterligare kan utveckla sitt arbete för att förbättra sin verksamhet.