Arbetsgrupper i SKY


SKY arbetar framförallt med att sprida kunskap om kundaliniyoga, verka för ökat samarbete mellan kundaliniyogalärare i Sverige samt fungera som kontaktlänk till internationella organisationer som IKYTA, 3HO och KRI.

Arbetet inom SKY utförs i olika grupper. I varje grupp finns minst en styrelsemedlem som rapporterar tillbaka till styrelsen och på detta sätt säkerställer en samordning. Vissa arbetsgrupper är öppna för medlemmar att engagera sig i och vi välkomnar förslag och idéer och din insats.

Några av föreningens arbetsgrupper är:

Ekonomi

Styrelseinternt område

Medlemmar

Denna arbetsgrupp håller kontakten med medlemmarna, kontrollerar samtliga plattformar för kommunikation och ser till att alla inkommande funderingar besvaras. Gruppen registrerar också nya medlemmar och arbetar med att lyssna på synpunkter om hur föreningen bör arbeta för bästa möjliga medlemsnytta.

Utbildningsanordnare

Denna arbetsgrupp jobbar med att etablera kontakt med utbildningsanordnare som arrangerar kundaliniyogalärarutbildningar runt om i Sverige och håller just nu på med att ta in synpunkter om hur föreningen bör arbeta för bästa möjliga medlemsnytta för denna grupp samt utvecklar ett informationsmaterial till utbildningsanordnare.

Internationella relationer

SKY vill samverka med systerorganisationer runt om i världen för att skapa ett vidsträckt nätverk och ett globalt yogacommunity. Syftet med denna arbetsgrupp är att skapa och hålla kontakt med IKYTA, 3HO, KRI och kundaliniyogaföreningar i andra länder för ett utvecklat samarbete och utbyte av erfarenheter.

Hemsida

Just nu arbetar SKY med att ta fram en ny hemsida som ska vara mera informativ, underlätta sökning av kundaliniyogalärare och evenemang samt enklare att använda för medlemmarna. Hemsidegruppen kommer också arbeta med att kontinuerligt uppdatera den nya hemsidan så att den fungerar som verktyg både för medlemmar och kundaliniyogaintresserade i hela landet.

Sociala medier

SKY finns på Facebook genom en sluten grupp för kundaliniyogalärare och en öppen sida för allmänheten. Facebook är ett enkelt forum där SKYs medlemmar kan knyta kontakter, ha utbyte med varandra och annonsera sina yogaevents till den nyfikna allmänheten. SKY finns också på Instagram med målsättningen att lägga upp inlägg som informerar om och inspirerar till kundaliniyoga. Även här har medlemmarna möjlighet att annonsera sina event.

Nyhetsbrev och medlemsbrev

SKY skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev med information om kundaliniyogarelaterade evenemang runt om i landet. Detta går ut till kundaliniyogaintresserade i hela Sverige och här kan medlemmar annonsera sina evenemang eller dela med sig av intressanta kundaliniyogarelaterade berättelser.

Medlemsbrevet går bara ut till SKY:s medlemmar och kan innehålla viktig information från styrelsen, IKYTA, 3HO, KRI eller medlemserbjudanden m m.

Marknadsföring

I marknadsföringsgruppen arbetar vi med att göra kundaliniyogan och SKY synlig i Sverige genom att t ex närvara vid olika event, mässor och annonsera i tidningar. Dessutom ingår att ta fram och administrera marknadsföringsmaterial och trycksaker.

Event och Nätverk

I denna grupp står träffarna i mittpunkten. Allt från medlemsträffar, studiecirklar, nätverksträffar eller events som SKY stödjer eller arrangerar.

Mentorsprogram

SKY jobbar med att ta fram ett mentorsprogram där lärare med mer erfarenhet eller specialkunskaper kan bistå nyutbildade lärare med sin kunskap.

Möjliga framtida arbetsgrupper

Det finns flera idéer för framtida arbetsgrupper, dessa kan utvecklas om budgeten tillåter och det finns personer som vill engagera sig i respektive arbetsområde. Har du ytterligare idéer för en arbetsgrupp eller är intresserad av att ingå i någon av de existerande är du välkommen att ta kontakt med styrelsen på sky@kundaliniyoga.nu. SKY välkomnar också alla medlemmars synpunkter på hur föreningen ytterligare kan utveckla sitt arbete för att förbättra sin verksamhet.