Kundaliniyogavärlden i omfattande förändringsprocess


Kundaliniyogavärlden i omfattande förändringsprocess

Kundaliniyoga är en yogapraktik för att med ökad medvetenhet genom yogans tekniker skapa förutsättningar för att föra sig själv genom livet i ett sannare förhållande till sig själv och världen, omfamnande alla aspekter av oss själva. Kundaliniyoga praktiseras globalt av många människor som upplever dessa tekniker som transformerande och stöttande på sin väg genom livet. Inte minst i västvärlden där Yogi Bhajan i slutet av sextiotalet började undervisa i Nordamerika. Han grundade flera organisationer bland andra de som utbildar och certifierar kundaliniyogalärare samt förvaltar kunskap om kundaliniyoga. Yogan registrerades under varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®”. Han dog 2004.

I början av 2020 publicerades en bok av Pamela Saharah Dyson som bl a beskrev hennes nära relation till Yogi Bhajan, dennes maktmissbruk och utnyttjande. Hon var en av de närmaste medarbetarna under sjuttiotalet. Boken öppnade möjligheten för fler att träda fram och berätta om övergrepp, missförhållanden och maktmissbruk. Organisationerna har sedan dess kontinuerligt arbetat med att bearbeta det som har hänt samt att hantera den kris som utlöstes, för direkt drabbade, medarbetare inom organisationerna, kundaliniyogalärare, utbildare med flera.

Om du är intresserad av hur denna process hanteras och vad som hitintills hänt så kan du läsa om det på denna hemsida där det konsultteam som arbetar med organisationerna och de överlevare som drabbats, Just Outcomes, beskriver processen, dess olika faser och kontinuerligt uppdaterar. Konsulterna arbetar med Restorative Justice, en metod för att läka kriser för och med alla inblandade. Projektet kallas Compassionate Reconciliation. Här finns även länkar och hänvisningar till den rapport som ligger till grund för det vidare arbetet.

Den stora majoriteten av kundaliniyogalärare, både de som valt att lämna organisationerna och de som valt att stanna kvar i uppbyggnadsarbetet tar starkt avstånd från trakasserier, sexuella övergrepp, maktmissbruk och andra kränkande beteenden som utförts av olika individer och riktar stark kritik mot kulturer och strukturella hierarkier som möjliggjort dessa. Dessa lärare hyser stor empati med de drabbade.

Som deltagare i ett kundaliniyogapass skall du känna dig trygg och veta att sådana beteenden som rapporterats bedöms förkastliga och att kundaliniyogalärare certifierade av KRI praktiserar under etiska regler och professionalitet. Olagliga beteenden skall anmälas till polisen. Du kan också anmäla till EPS, Ethics and Professional Standards när ärendet är gränsöverskridande, för att få stöd och råd till vidare handläggning, och kan ligga till grund för granskning av läraren.

SKY verkar bland annat för att:
 • lärarutbildningarna med KRI och lärarföreningen IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher Association) frikopplas och inte associeras vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt med religiösa organisationer.
 • varumärket ”Kundaliniyoga as taught by Yogi Bhajan®” ändras.

 

Här beskrivs i korthet vad som skett hitintills och pågår just nu:

 • En kommission tillsattes sammansatt av representanter för alla organisationer för att bemöta anklagelserna, skapa en transparent process och hitta en gemensam väg framåt, CRT, Collaborative Response Team. Här ser du arbetet de genomförde.
 • En oberoende konsultgrupp, An Olive Branch, fick sedan i uppdrag att ta emot de vittnesmål och berättelser som följde efter bokpubliceringen av ”A White Bird in a Golden Cage” och publicerade en offentlig rapport över dessa. Mängder av samtal och intervjuer utfördes på olika nivåer.
 • Rapporten publicerades offentligt, den hittar du här. Vi varnar för detaljerade övergreppsbeskrivningar.
 • Rapporten konkluderade att händelserna som rapporterades var mer sannolika att ha inträffat än inte.
 • Organisationerna tog avstånd och fördömde Yogi Bhajans agerande och bekräftar de som varit utsatta. Läs här t ex från 3HO, från KRI.
 • Därefter anlitades en annan oberoende krishanteringsgrupp, Just Outcomes, för att vägleda organisationerna genom krisen och söka efter nya strukturer på rekommendation av utredarna. Processen benämns Compassionate Reconciliation.
 • En informationshemsida skapades så att processens gång är tillgänglig och uppdaterad och tillgänglig för alla. Längst ned på dess sida kan du prenumerera på uppdateringar.
 • Stora delar av styrelserna i de olika organisationerna har förnyats. Stor vikt har lagts vid bred representation och mångfald – geografiskt, ålder, könsidentitet, ursprung, språk etc.
 • KRI (Kundalini Research Institute, den organisation som står bakom lärarutbildningarna) skapade en ny demokratisk ordning i ATA (Aquarian Teacher Academy som utbildar lärarutbildare) där det beslutande organet nu är lärarutbildarna själva genom att träffas i forum digitalt, diskutera material, framtagande av förslag och demokratisk röstning av beslut. Just nu behandlas en omarbetning av etiska grundregler för yogalärare i en strävan att förebygga framtida överträdelser.
 • En första omarbetning av lärarmanualen genomfördes och ytterligare en revidering är pågående.
 • En grupp har utsetts för att arbeta på att kartlägga historia bakom kundaliniyoga och Yogi Bhajan.
 • KRI har utfärdat nya certifikat för de som önskar där Yogi Bhajans namn inte är med.
 • Moderorganisationen SSS Corp, (Siri Singh Sahib Corporation) bekostar psykoterapi för de överlevande/drabbade.
 • En kommission är i skapande som skall fungera som rådgivande grupp för framtidens förändringar av organisationernas beslutsprocesser, strukturer och innehåll. Kommissionen kommer att bestå av 1-2 representanter ur totalt 14 grupper som representerar olika delar av organisationerna: överlevare, andra generationen som växt upp inom sikhisk gemenskap, skolelever från Miri Piri – Indien, yogalärare, kritiska yogalärare utanför organisationerna, företagen etc.
 • Inbjudan till olika samtal och diskussioner har skett kontinuerligt sedan februari 2020 och pågår fortfarande i olika konstellationer.

 

SKY, Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund,
Ideell förening för KRI-certifierade kundaliniyogalärare i Sverige

sky@kundaliniyoga.nu

 

 

 

Inbjudan till SKY:s årsstämma


INBJUDAN till

…Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbunds ordinarie årsmöte 2021
Söndagen den 21 februari 2021 kl 9:30-12:00 online på zoom

Årsmötesdokument finns inom kort att hämta på SKY:s hemsida under medlemssidor (dagordning, verksamhetsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021 etc. Du måste ha eller skapa dig ett användarkonto på hemsidan för att kunna logga in.)

Mötet hålls helt digitalt och du registrerar dig här:
REGISTRERING ÅRSSTÄMMA

Motioner emotses senast 7/2 på: sky@kundaliniyoga.nu

Som elevmedlem är du hjärtligt välkommen, men har ej rösträtt och vill du ha årsmötesdokumenten hör du av dig till sky@kundaliniyoga.nu

Varmt välkommen!
hälsar SKY:s styrelse

 

…KIRTAN efter årsmötet
Mantrasång med Amanda Kavalya Simran

Söndag 21 februari kl 13:30-14:30

Som en hyllning till livet, gemenskap och till ett nytt verksamhetsår för SKY bjuder Amanda Kavalya Simran och SKY in till en timmes live Kirtan via digital plattform.

Länk kommer på hemsidan så snart den är klar.
Varmt välkommen!

Fria donation är välkommet via swish: 123 281 0059

Day of Meditation for Inner Strength


A deep dive into meditation for a full day, online!

SKY, the Swedish NKYTA (National Kundalini Yoga Teachers Association), together with Swedish Teacher Trainers are organizing a full day of Kundalini yoga meditations on Saturday February 20, 2021.

The theme is “For Inner Strength” and the day will include meditations of different lengths, meeting the Level 1 TT requirements (equivalent to White Tantric Yoga).

Tickets are available for purchase on https://magnetevent.se/Event/day-of-meditation-40787/

Ticket price: 650 SEK (500 SEK for members of IKYTA)

The event will broadcast in English via Zoom between 8:00 and 19:00, Central European Time. The ticket will include a link to Zoom. (You will be asked to download a zoom app, free of charge.)

Roll out your yoga mat, create a comfortable space, prepare tea, snacks and lunch the day before so you can fully concentrate on the meditations.

Please connect on time, and use headsets or an external speaker system for the best sound experience. Please keep the camera on during the day so we can follow you.

You will have the support of experienced teacher trainers all day. There will be breaks between the meditations as well as a lunch break in the middle of the day.

Send your questions to: meditation@kundaliniyoga.nu

We warmly invite you to raise the vibrations for you and the world together with others on this day!
Sat Nam,
SKY

Digital fest med Kundaliniyoga!


Digital fest med Kundaliniyoga!

SKY bjuder in till en Digital fest med Kundaliniyoga den 16 maj 2020.

Vi vill bjuda in till en kundaliniyogafest där du yogar hemifrån.
I den tid vi befinner oss i just nu med social distansering och övriga utmaningar vi lever i under Vattumannens tidsålder så behövs yogans kunskap och tekniker och dess gemenskap mer än någonsin. Eftersom vi inte kan fysiskt träffas så vill vi hjälpa er ge er upplevelsen som Kundaliniyogan erbjuder för kropp, sinne och själ ifrån ditt eget hem. Certifierade kunniga kundaliniyogalärare från olika delar av Sverige delar med sig av det de brinner för genom yogapass, föreläsningar, mantrasång m.m

Datum: Lördagen den 16/5, du är med så länge och mycket du vill. Schemat kommer så fort det är spikat.
Plattformen vi utgår från är zoom och Facebook live (för de pass som använder levande musik).

Dagen kommer att vara donationsbaserad och pengarna går till BRIS.
Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Du betalar in direkt till BRIS, förslagsvis genom swish: 9015041
Uppge ”Digital fest med Kundaliniyoga ” i meddelanderutan .
Har du inte swish kan du betala in till Bris Plusgiro: 901504-1

Mer info finns här: https://www.facebook.com/events/654259208488752/

GRATIS KOMPENDIUM: Yogiska verktyg för stress & krishantering


GRATIS KOMPENDIUM: Yogiska verktyg för stress & krishantering

Hej kära yogi,

Hoppas detta når dig i god hälsa och vitalitet!

Som vi alla vet har COVID-19-situationen skapat turbulens i det globala samhället och det vi genomgår nu påverkar oss alla såväl fysiskt, mentalt, arbetsmässigt, vardagligt, socialt samt ekonomiskt. För många år det tider av stress, oro och kris.

KOMPENDIUM
Vi har gjort ett kompendium som innehåller 12 enkla och effektiva yogiska tekniker som kan hjälpa oss att vara klarsynta, stabila, neutrala och tillitsfulla i dessa tider. Övningar för att släppa stress och övningar för att bygga upp energi. Övningar som kan göras så lite som 3 min och ge god effekt.
Vår intention är att detta kompendium ska spridas och nå ut till alla som behöver det över landet. Vår förhoppning är att det når även utanför vanliga “yogiska” kretsar och når ut till alla människor som känner sig stressade av läget och/eller har en stressig arbetssituation – vårdpersonal, sjukhuspersonal, människor som jobbar inom skolor och förskolor, socialarbetare osv.

Sprid gärna kompendiet till människor i din närhet! 
Kompendiet är helt gratis och vår önskan är bara att få så mycket spridning som möjligt.
Tillsammans kan vi bidra till mer lugn och tillit i tider som är utmanande.
Tack för din hjälp!

– > KOMPENDIET < –

Ladda ner det och sprid eller dela länken vidare.
Vill du dela på Facebook, använd DENNA länk så blir det bättre.

Varma hälsningar,
Annki & Klas

SKY:s nyhetsbrev med inbjudan till årsmötet och 25 årsfirandet med Kirtan samt nätverksträff


SKY:s nyhetsbrev med inbjudan till årsmötet och 25 årsfirandet med Kirtan samt nätverksträff

Helgen 14 – 16 februari blir en fantastisk kundaliniyogahelg! Läs senaste nyhetsbrevet här med inbjudan och alla detaljer.

Den 14 februari startar SKY med en nätverksträff inför Vit Tantra som är på lördag.

På söndag håller vi årsmöte på förmiddagen och på eftermiddagen firar vi med en Kirtan med levande musik att SKY fyller 25 år i år!

Kom och var med!

Fakturor för medlemsavgiften 2020 är utskickade!


Sat Nam!

I dagarna skickades ut fakturor för medlemsavgiften 2020 till medlemmarna via epost.

Vill du bli medlem eller har du inte fått din faktura (OBS! kolla i din skräppostlåda, det har hänt att fakturan hamnat där!) och vill fortsatt vara med – hör gärna av dig till sky@kundaliniyoga.nu.

Välkommen till SKY!