Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 1 och Steg 2


Logga Rootlight

STEG 1 KURSNAMN
1-årig Lärarutbildning Steg 1

ORT
Stockholm

KURSSTART
Kontakta oss för information

HUVUDLÄRARE
Kontakta oss för information

TELEFON
+46 707 87 00 13

E-POST
info@rootlight.se

Information om vår utbildning

www.rootlight.se

VÅRT LÄRARTEAM